• "GRATIS warme maaltijden voor alle kinderen!"

    Het Randstadje

  • "Uw behoefte en wensen als leiddraad"

    Het Randstadje

Samenwerking

  • Het kind staat centraal
  • Goede aansluiting tussen kinderopvang en onderwijs
  • Gratis ophaalservice
Kinderopvang aanvragen

Bij Het Randstadje staat het kind altijd centraal. De behoeftes, veiligheid en ontwikkeling van de kinderen in onze opvang is voor ons het allerbelangrijkste. Om kinderen de juiste ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, werken wij samen met een aantal ketenpartners. Zo werken wij samen met het CJG Centrum Jeugd en Gezin, wijkteams, scholen en SiSa Signaleren en Samenwerken. Daarnaast hanteren wij de meldcode.

Scholen

Wij onderhouden nauw contact met de scholen waar we mee samenwerken. Dit heeft als doel om kinderen een goede aansluiting te bieden tussen de kinderopvang en de school. Zo wordt er bij overgang van de kinderopvang naar de basisschool altijd een overdrachtboekje meegegeven. Op die manier garanderen we een warme overdracht, waarbij de school op de hoogte is van de wensen en behoeftes van het kind. Hiermee proberen we de overgang zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ook is er een zeer goed contact met de scholen waar wij kinderen ophalen voor de buitenschoolse opvang. Als ouder kun je dus gerust zijn dat deze overgangsmomenten goed verlopen.

Wijkteams

Ook werken wij samen met wijkteams. Dit zijn professionals die ondersteuning kunnen bieden aan inwoners van Rotterdam. In de wijkteams zijn veel verschillende specialismen aanwezig. Als wij bij Het Randstadje constateren dat een gezin behoefte kan hebben aan opvoedondersteuning, dan kan het wijkteam in overleg met de ouders, bij de het gezin betrokken worden. We zorgen er zo voor dat een gezin de juiste hulp aangeboden krijgt, mocht dat wenselijk zijn.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

De opvoeding van kinderen kan best ingewikkeld zijn. Soms is het fijn om hier ondersteuning bij te krijgen. Wij hebben goed contact met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond. Zij houden zich bezig met de jeugdgezondheidszorg. Het CJG kan ondersteuning bieden bij de opvoeding binnen het gezin. Door samenwerking met organisaties zoals kinderopvang komen zij eerder te weten wat er speelt in gezinnen en welke ondersteuning zij kunnen bieden. Als je als ouders vragen hebt over opvoeding, kan dit met een medewerker van het CJG worden besproken.

Signaleren en Samenwerken (Sisa)

Voor het opsporen van problemen en goede begeleiding is het heel belangrijk dat organisaties goed met elkaar samenwerken en op de hoogte zijn van elkaar. Een handig hulpmiddel hierbij is het computersysteem SISA. SISA staat voor Signaleren en Samenwerken. Hierin kunnen professionals aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind of gezin. Hierdoor kan de begeleiding beter op elkaar worden afgestemd en kunnen zaken  snel worden gesignaleerd, zodat hier tijdig op kan worden ingespeeld. Hiermee kan erger vaak voorkomen worden. SISA richt zich op alle instellingen, organisaties en gemeentelijke diensten die kinderen en of gezinnen via een traject ondersteuning bieden of begeleiden.

Meldcode

De medewerkers van Het Randstadje zijn opgeleid voor het opvangen en begeleiden van kinderen. Zij houden de ontwikkeling van kinderen scherp in de gaten. Onze medewerkers kunnen soms ook te maken krijgen met ernstige zaken, zoals kindermishandeling. Voor deze gevallen is er een meldcode. Dit is een stappenplan dat gevolgd moet worden om de juiste instanties in te schakelen of bijvoorbeeld een melding moet worden gedaan bij ‘Veilig Thuis’.

 

Vragen?

Als je nog vragen hebt, of benieuwd bent wat wij voor je kunnen betekenen, schroom dan niet om contact op te nemen. Wij staan altijd voor je klaar! Bel naar onze infolijn op het nummer 010-7532588 voor de locatie Noord en 010-7532590 voor de locatie West of stuur een e-mail naar noord@randstadje.nl of west@randstadje.nl.

 

Kinderopvang aanvragen