• "GRATIS warme maaltijden voor alle kinderen!"

    Het Randstadje

  • "Uw behoefte en wensen als leiddraad"

    Het Randstadje

"GRATIS warme maaltijden voor alle kinderen!"

Het Randstadje

Kinderopvang aanvragen

Copyright en disclaimer

Alle tekst en afbeeldingen op de website van Het Randstadje zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Het Randstadje. Verspreiding aan derden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van Het Randstadje.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Het Randstadje kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.